Träningar


Solf IK skidor månadskalender
» Kalender · Anmälningar

 

 

Tävlingsanmälningarna/ avgifterna

Vi har förmått hålla säsongsavgiften på låg nivå. Vi har inte, såsom många andra föreningar, någon bötesregel (att skidåkaren återbetalar) ifall man anmäler sig till tävlingar och utan giltig orsak (sjukdom) uteblir. ALLA bör ta sitt ansvar och se till att man inte för "säkerhets skull" anmäler sig, uteblir och belastar föreningens ekonomi.