Tävlingskalender 2018-2019

Om inga andra instruktioner finns, görs tävlingsanmälningarna till Rosmarie Finne senast ett dygn före gällande tävlings sista anmälningsdag. Då sänds anmälan per SMS eller WhatsApp till nummer 0505444045 (eller i undantagsfall på epost till rosmarie.finne@agrolink.fi)

Klubbtävlingar (Anmälning via länken senast kl. 17:00 på tävlingsdagen. Utdelning av startnummer kl 18:30 och första start genast därefter om inte annat informeras)

Tävlingarna listade nedan är endast inom närområdet. Klicka på länkarna för att få upp alla.

OBS Följ med arrangerande förenings hemsidor för att säkerställa er om eventuella ändringar.

Nationella tävlingar   (Hela kalendern)

Distriktstävlingar  (Hela kalendern)

FSS- Distriktstävlingar

FSS- Nationella tävlingar

 

 

Tävlingsanmälningarna/ avgifterna

Vi har förmått hålla säsongsavgiften på låg nivå. Vi har inte, såsom många andra föreningar, någon bötesregel (att skidåkaren återbetalar) ifall man anmäler sig till tävlingar och utan giltig orsak (sjukdom) uteblir. ALLA bör ta sitt ansvar och se till att man inte för "säkerhets skull" anmäler sig, uteblir och belastar föreningens ekonomi